Jesteś tutaj

DZP-271-1023/23 Sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji i mycia, odpowiednio od jednej do trzech części zamówienia

Znak sprawy: 
DZP-271-1023/23

Postępowania wszczynane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczna w Krakowie  są prowadzone za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia danego postępowania oraz Instrukcja Interaktywna „Oferty, wnioski i prace konkursowe” udostępniona pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-87f8e968-8cff-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Autor: 
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (zampub)
Ostatnia modyfikacja: 
2024-01-05 13:15
Liczba wyświetleń: 
82