Jesteś tutaj

Wniosek

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2015.2058).

  1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
  2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad:
    • udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
    • udostępnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, jakimi dysponuje Klinika to uniemożliwiają.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:

  • osobiście w Kancelarii Kliniki (ul. Montelupich 4),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@uks.com.pl
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków.
Autor: 
Administrator (admin)
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 Kwiecień, 2016 - 07:54
Liczba wyświetleń: 
4221