Jesteś tutaj

Historia Kliniki

Początków działalności, wydzielonych ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, klinicznych oddziałów stomatologicznych należy szukać w roku 1780 kiedy to Prymas Michał ks. Poniatowski nabył pomieszczenia Karmelitów Bosych przy ul. Wesołej (obecnie Kopernika) dokonując aktu fundacji "Szpitala Jeneralskiego" zwanego również Szpitalem Św. Łazarza. Szpital od początku swego istnienia stanowił bazę dla studentów Akademii Krakowskiej, gdzie pod kierunkiem prof. Rafała Czerwiakowskiego wykonywano szereg zabiegów z zakresu stomatologii. Są to pierwsze udokumentowane zabiegi szpitalne z zakresu stomatologii w Polsce. W roku 1897 pod kierunkiem docenta dr hab. Wincentego Łepkowskiego przy Klinice Chirurgii UJ zostało otworzone Uniwersyteckie Ambulatorium Dentystyczne, które w październiku 1903 roku uległo przekształceniu w Uniwersytecką Klinikę Dentystyczną. Działalność Kliniki trwała do roku 1951 (z przerwą w latach 1939-1945 ) w którym to nastąpił jej podział na zakłady dentystyczne wchodzące w skład utworzonego, z Państwowego Szpitala Św. Łazarza Państwowego Szpitala Klinicznego.

W roku 1988 Zakłady Dentystyczne zostały przemianowane na Zakłady Stomatologiczne i Klinikę Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Stomatologicznej. Klinika ta w roku 1995 uległa podziałowi na: Klinikę Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Samodzielną Pracownię Chirurgii Stomatologicznej. Zakłady Stomatologiczne razem z Samodzielną Pracownią Chirurgii Stomatologicznej weszły w roku 1998 w strukturę organizacyjną Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie powstałego z przekształcenia Państwowego Szpitala Klinicznego. W wyniku reorganizacji Szpitala Uniwersyteckiego jednostki stomatologiczne zostały z niego wydzielone i na ich bazie utworzono 28 września 1999 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kliniczny pod nazwą: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie.

Dnia 28 września 1999 roku nastąpiło restitutio ad integrum Kliniki Stomatologicznej. Na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - został utworzony w Krakowie czwarty Szpital Kliniczny będący Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie". Klinika Stomatologiczna powstała na bazie wydzielonych ze Szpitala Uniwersyteckiego dotychczasowych klinicznych zakładów stomatologicznych (zlokalizowanych przy poszczególnych stomatologicznych Katedrach lub Zakładach CM UJ).

Do głównych zadań Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej należy: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto udzielane są świadczenia stomatologiczne bezpośrednio przez lekarzy zatrudnionych w Klinice w ambulatoriach specjalistycznych funkcjonujących przy specjalistycznych Oddziałach Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.

Autor: 
Administrator (admin)
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 Styczeń, 2016 - 14:27
Liczba wyświetleń: 
5772