Jesteś tutaj

DZP-271-985/23 Dostawa części zamiennych do unitów stomatologicznych połączona z usługą ich bieżącej naprawy

Znak sprawy: 
DZP-271-985/23

Postępowania wszczynane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczna w Krakowie  są prowadzone za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia danego postępowania oraz Instrukcja Interaktywna „Oferty, wnioski i prace konkursowe” udostępniona pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a74468ec-7a29-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Autor: 
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (zampub)
Ostatnia modyfikacja: 
2024-01-05 13:16
Liczba wyświetleń: 
182