Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna dotycząca podmiotów, których dane osobowe przechowywane są w zasobach Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna z siedzibą na ul. Montelupich 4 31-155 Kraków, zwana dalej UKS;

  2. Dane Kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@uks.com.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danychosobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji przez okres przewidziany w przepisach prawa;

  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania dokumentów;

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w obowiązujących przepisach prawa;

  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Autor: 
Administrator (admin)
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, Maj 25, 2018 - 15:19
Liczba wyświetleń: 
658