Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna dotycząca badań

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna z siedzibą na ul. Montelupich 4 31-155 Kraków, zwana dalej UKS;

 2. Dane Kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@uks.com.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. zapewnienia opieki zdrowotnej na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych art. 9 ust.2 lit h;

  2. badań klinicznych na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych art. 6 ust.1 lit a;

 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu ul. Gołębia 24 31-007 Kraków;

 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub w przypadku wyrażonej zgody jej cofnięcia;

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego pacjenta wobec którego realizowane są cele opisane w punkcie 3a, natomiast w stosunku do celu opisanego w punkcie 3b podanie danych jest dobrowolne;

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Autor: 
Administrator (admin)
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, Maj 25, 2018 - 15:51
Liczba wyświetleń: 
639