Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna dla podmiotów przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna z siedzibą na ul. Montelupich 4 31-155 Kraków, zwana dalej UKS;

  2. Dane Kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@uks.com.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c – RODO.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia jak również przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora, w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z obowiązującym prawem.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych przepisami prawa.

  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne; podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkować będzie odmową udzielenia zamówienia publicznego.

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Autor: 
Administrator (admin)
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, Maj 25, 2018 - 14:54
Liczba wyświetleń: 
636