Jesteś tutaj

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Gabinet nr 13, parter

Sala zabiegowa
12 424 54 64 lub 12 424 55 55 wew. 513
Sekretariat 12 424 54 68 lub 12 424 55 55 wew. 522

e-mail: sekretariatpcs@uks.com.pl 

Jak zostać Pacjentem Poradni Chirurgii Stomatologicznej UKS?

Pacjenci wymagający pilnej interwencji przyjmowani są przez lekarza pełniącego dyżur wewnętrzny Poradni w dniu przybycia, ten tryb obowiązuje także pacjentów hospitalizowanych. W przypadku trybu planowego pacjenci kierowani przez lekarza z poza UKS, z innej Porani UKS lub CAS i umawiani są na wizytę poprzez terminarz elektroniczny Poradni. W dniu przyjęcia przydzielany jest Lekarz Prowadzący leczenie chirurgiczne.

Działalność lecznicza Poradni Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie zapewnia wysoko specjalistyczną pomoc w zakresie wszechstronnej diagnostyki i leczenia chorób jamy ustnej i kości szczękowych z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik.

W zakresie lecznictwa wykonuje się: usuwanie guzów łagodnych jamy ustnej, krioterapię zmian rozrostowych i przedrakowych, laseroterapię operacyjną i biostymulacyjną, w w zależności od wskazań: chirurgiczne leczenie stanów zapalnych zębopochodnych, torbieli tkanek miękkich i kości szczękowych, wszelkie chirurgiczne zabiegi diagnostyczne i lecznicze w obrębie jamy ustnej i kości wyrostka zębodołowego szczęk (usuwanie zębów w tym również zatrzymanych, germektomia, różne typy zabiegów na wyrostku zębodołowym ze wskazań ortodontycznych, zespołowe leczenie wad zębowo-zgryzowych, reimplantacja i autotranspalntacja zębów, resekcja korzenia zęba, radektomia, hemisekcja zęba) chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do protezowania, uzupełnianie ubytków kostnych o różnej etiologii biomateriałami, leczenie schorzeń gruczołów ślinowych oraz leczenie ortopedyczne złamań kości szczekowych.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne wykonywane są bezboleśnie z zastosowaniem znieczulenia miejscowego lub w zależności od wskazań - znieczulenia ogólnego lub sedoanalgezji ze znieczuleniem miejscowym. Zabiegi w znieczuleniu ogólnym odbywają się cztery razy w tygodniu. Znieczulenie przeprowadzają specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii przy współpracy pielęgniarek anestezjologicznych. Poradnia dysponuje laserem operacyjnym i biostymulacyjnym, krioterem, diatermią oraz aparaturą do znieczulenia ogólnego (kardiomonitorem, pulsoksymetrem, kapnografem i aparatem do kardiowersji).


Zespół lekarski

Kierownik

dr hab. n. med Tomasz Kaczmarzyk, prof. UJ
      specjalista chirurgii stomatologicznej

Z-ca Kierownika
lek. dent. Anna Bednarczyk
      specjalista chirurgii stomatologicznej

Kadra Medyczna
dr hab. n. med. Jadwiga Stypułkowska, prof. UJ
      specjalista chirurgii stomatologicznej, specjalista chirurgii szczękowej
dr hab. n. med. Mariusz Szuta
      specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, specjalista otolaryngologii
dr n. med. Tomasz Gładysz
      specjalista chirurgii stomatologicznej
dr n. med. Maria Panaś
      specjalista chirurgii stomatologicznej, specjalista chirurgii szczękowej
lek. dent. Konrad Kisielowski
      specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Krzysztof Lipczyński
      specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Kacper Maciej
      specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Maciej Rączkiewicz
      specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Iwona Rąpalska
      specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Małgorzata Sowińska
      specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Agnieszka Zapała-Pośpiech
      specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Natalia Grabowska-Jasik
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Piotr Grad
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Wojciech Kubik
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Karolina Kucypera-Sołtysik
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Artur Sipika
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Agnieszka Stempniewicz
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Jakub Świderski
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Michał Tyrakowski
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Marcin Wiśniewski
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Katarzyna Wójcik
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Justyna Kaczkowska
lek. dent. Patryk Stępień

Autor: 
Administrator (admin)
Ostatnia modyfikacja: 
środa, Lipiec 8, 2020 - 13:35
Liczba wyświetleń: 
2048